Hiporehabilitace

V roce 2023 jsme otevřeli nové středisko doporučené hiporehabilitace ve východních Čechách. Naši koně a instruktoři i asistenti získali licenci od České hiporehabilitační společnosti (ČHS). https://hiporehabilitace-cr.com/

Máme zde koně různých plemen, velikostí, temperamentu a věku= speciální vycvičený hiporehabilitační kůň.

Provozujeme Hiporehabilitaci v pedagogické a sociální péči (HPSP). Pomáháme klientům s mentálním, smyslovým a fyzickým znevýhodněním a se specifickými potřebami. Preferujeme osobní a individuální přístup. Našim cílem je zvýšit kvalitu života našich klientů. Snažíme se, aby se u nás klienti cítili dobře a terapie na ně měla dlouhodobý pozitivní vliv. Hiporehabilitace je vhodná nejen pro děti, dospělé, ale i pro seniory.Roli hraje prostředí stájí a výběhů, kde je třeba dodržovat jasná pravidla chování, spolupráce ve skupině, kontakt se zvířaty – jejich hlazení, čistění srsti a česání hřívy, vodění koní a plnění různých úkolů a nakonec i jízda na koni. To všechno jsou neuvěřitelně působivé faktory.

Pro osoby s mentálním, smyslovým nebo fyzickým znevýhodněním je kontakt s koňmi a odborně
vedený proces HPSP, zaměřený na jejich konkrétní problémy, obrovská pomoc při zapojení se do běžného života. Umožňuje jim navázání nových kontaktů, rozvoj fyzické kondice a navozuje pozitivní změny v psychice.

HPSP přináší mnoho i dalším cílovým skupinám – např. lidé s poruchami chování nebo učení, rizikové a sociálně znevýhodněné skupiny mládeže a dospělých, senioři, ale třeba i děti z běžné populace. Těm přináší HPSP nejen možnost pozitivního a smysluplného trávení volného času, ale i posílení sebevědomí a pozitivních osobnostních vlastností nebo třeba umožňuje nácvik schopnosti spolupracovat.

Hiporehabilitaci provozujeme: pondělí až pátek, od 8-14.30h, objednání na tel: +420 776 255 078

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je editka-2.jpg.

Zde se můžete podívat na kvalitní registrovaná střediska Hiporehabilitace v ČR.

http://hiporehabilitace-cr.com/provozovatele-hiporehabilitace/